confeederx2

Confeeder X2 är en version av Confeeder som utvecklats för samarbete mellan två standard Confeeder celler.

En bandtransportör fungerar som buffert för inkommande material där operatör laddar detaljer som matas in till robotcellen helt fixturfritt. I robotcellen sitter ett visionsystem som tar bilder på inkommande detaljer och skickar koordinater som guidar två robotar till att plocka detaljerna för vidare hantering. Detta sker helt fixturfritt och endast ett gripdon för att kunna plocka detaljen behövs.

I Confeeder X2 är det möjligt att hantera olika detaljer i olika stationer och nå största möjliga flexibilitet när de två olika celler samverkar.

Ett PLC-system sköter all kommunikation och alla inställningar för varje detalj görs i Lerocons operatörspanel.

Alla inställningar kan sparas i ett recept vilket ger mycket korta omställningar mellan olika produkter som körs i cellen.

Standard applikation:

  • 2 st. Bandtransportör för buffert och laddning av ingående detaljer.
  • 2 st. robotar, anpassade för applikation och behov.
  • 2 st. Vision system för robot guidning.
  • Beckhoff PLC-system
  • Lerocon HMI operatörspanel

loc3

Lerocon AB är ett privatägt företag, baserat i Gislaved sedan starten 2003. Vårt fokus har alltid varit att leverera modullära, flexibla automationslösningar som ej är detaljspecifika, detta utan att ge avkall på cykeltid, kvalitét och kapacitet.