omoss

Lerocon AB är ett privatägt företag, baserat i Gislaved sedan starten 2003. Inledningsvis var inriktningen på service och support av specialmaskiner och motståndssvetsar. Ganska snart såg man behovet av en automationsanpassad muttersvetsmaskin och började därför ta fram de första modellerna för Lerocons Multisvets.

Företaget utvecklades under första åren vidare för att leverera kompletta robotceller med i första hand inriktning på materialhantering och motståndssvetsning av fästelement. I en av de första robotcellerna som Lerocon byggde integrerade man också visionsystem för guidning av industrirobot. Detta var starten för Lerocons flexibla, modullära automationslösningar som fortfarande ligger till grund för många anläggningar som Lerocon levererar idag.

Fokus har alltid varit att leverera modullära, flexibla automationslösningar som ej är detaljspecifika, detta utan att ge avkall på cykeltid, kvalitét och kapacitet. För Lerocon är kvalitetskontroll en självklarhet och därför är alla våra pressvetsmaskiner idag utrustade med kontrollsystem med hög mätnoggrannhet. Allt för att våra kunder skall kunna producera i hög takt med högsta kvalitét.

Vår kundbas ligger inom bil- och lastbilsindustrin där vi levererar både till slutkunder såväl som underleverantörer. Förutom detta gör vi även projekt inom exempelvis plastindustrin.

I Lerocon är innovation, kunskap, erfarenhet och lyhördhet nyckelord för verksamheten och varje anställd hos oss är en mycket viktig del av företagets och våra produkters utveckling.

Vi arbetar alltid för långsiktiga relationer både med kunder och samarbetspartners. Därför är vi noga med att analysera varje enskild kunds behov för att kunna leverera rätt lösning i rätt tid. Ett gott samarbete ger alltid den bästa lösningen och våra återkommande kunder är för oss det bästa beviset på att vi levererar bra produkter och en bra service.

Med vår nischade inriktning på robotiserade helhetslösningar för pressvetsning av fästelement, är vårt mål att vara det självklara valet som leverantör till företag inom bil- och lastbilstillverkande industri.

En viktig del av vår produktutveckling är att få fram maskiner och lösningar med minskad energiåtgång och ökad effektivitet. Allt för att bidra till minskade utsläpp och förändra trenden av negativ miljöpåverkan i industrin.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

 

loc3

Lerocon AB är ett privatägt företag, baserat i Gislaved sedan starten 2003. Vårt fokus har alltid varit att leverera modullära, flexibla automationslösningar som ej är detaljspecifika, detta utan att ge avkall på cykeltid, kvalitét och kapacitet.