nut bolt feeders

Lerocon har agenturen för Dengenshas automatiska mutter- och skruvmatare. Matarna är välkända för sin höga kvalité och tillgänglighet och används bland annat i bilindustrin i hela världen.

Den patenterade lösningen av att magnetisera spjutet vid matning av mutter gör att matning sker med hög precision gång efter gång.

I matarna sorteras och blåses muttrarna fram till spjutenheten som monteras på muttersvetsmaskinen. Detta ger möjlighet att placera mataren långt ifrån maskinen om behov finns. Sorteringen i mataren gör även att felaktig matning av mutter i princip blir omöjlig!

Med standarduppsättning har mataren en kapacitet på ca 60 muttrar / minut.

Som optioner till matarna finns Lerocon Rapid Feeder och Top Feeder för matning av exempelvis vridorienterad mutter samt mutter på plåt utan hål för styrpinne. Lerocon Rapidfeeder ger också en av de absolut snabbaste muttermatarna på marknaden!

Se under fliken produkter eller kontakta oss för mer information!

loc3

Lerocon AB är ett privatägt företag, baserat i Gislaved sedan starten 2003. Vårt fokus har alltid varit att leverera modullära, flexibla automationslösningar som ej är detaljspecifika, detta utan att ge avkall på cykeltid, kvalitét och kapacitet.