The summer will soon be here

The summer will soon be here

Summer is fast approaching and with that, vacation time. We will have a limited amount of personnel working from week 28-31 and we are fully closed week 29- 30.

We wish all customers, suppliers and partners a great summer!

Bygget går enligt plan och flytt av Lerocons verks...
Bygget igång!

loc3

Lerocon AB är ett privatägt företag, baserat i Gislaved sedan starten 2003. Vårt fokus har alltid varit att leverera modullära, flexibla automationslösningar som ej är detaljspecifika, detta utan att ge avkall på cykeltid, kvalitét och kapacitet.