Förvärv av fastighet

Förvärv av fastighet

Lerocon har förvärvat fastighet i Gislaved och kommer att genomföra flytt av sin verksamhet under 2016. Fastigheten kommer att byggas ut och flytt beräknas ske andra halvan av 2016.

Satsningen kommer att innebära nya möjligheter för framtida utveckling och stärker bolagets konkurrenskraft.

Vidare information om fastigheten kommer att komma löpande under byggprojektets gång.

God Jul & Gott Nytt 2016!
Order till Brasilien

loc3

Lerocon AB är ett privatägt företag, baserat i Gislaved sedan starten 2003. Vårt fokus har alltid varit att leverera modullära, flexibla automationslösningar som ej är detaljspecifika, detta utan att ge avkall på cykeltid, kvalitét och kapacitet.