Confeeder Compact till underleverantör i USA

bconfeeder

Med ett rekordår bakom oss fortsätter nu framgångarna med kompletta celler för mutter- och skruvsvetsning. Denna gången får vi äran att leverera två nya celler till en underleverantör som startar upp ny fabrik i USA.

Totalt skall 25 artiklar driftsättas i de två cellerna. Nyutvecklad teknik från Lerocon möjliggör ännu högre flexibilitet och kortare ställtider mellan olika artiklar med olika fästelement.

Vi har fortsatt stark orderingång och våra nyutvecklade produkter kommer stärka vår position på marknaden ytterligare.

Kontakta oss gärna för mer information!

Nya ordrar på Confeeder Compact

confeedercompact

Lerocon har nyligen fått beställning på två Confeeder Compact muttersvetsceller till två olika underleverantörer till Automotive.

En av cellerna ska integreras mot en kantpress där hög flexibilitet är ett måste vid relativt låga volymer. Andra cellen skall drifttas med 10 olika artiklar och innehåller bland annat Lerocon Topfeeder för korta cykeltider och matning av vridsäkrad mutter.

Leverans skall ske under hösten.

Kontakta oss för mer information om våra maskiner och system!

Öppet hus 3 Maj klockan 08.00-17.00

Öppet hus 3 Maj klockan 08.00-17.00

Lerocon bjuder in till öppet hus 3 Maj klockan 08.00-17.00

Klicka på länken för mer information och anmälan.

Välkommen!

Lyckad installation av första Lerocon-cellen i Kina!

Lyckad installation av första Lerocon-cellen i Kina!

Lerocon har nu installerat en första robotcell på Gnotecs fabrik i Kina. Cellen är en Confeeder Compact. Designad för snabb installation, korta cykeltider och med funktioner för maximal kvalitetssäkring och spårbarhet. Robotcellen levererades Turn key med 10 drifttagna artiklar.

För mer information, kontakta Lerocon eller träffa oss på Elmia mässan i Maj!

loc3

Lerocon AB är ett privatägt företag, baserat i Gislaved sedan starten 2003. Vårt fokus har alltid varit att leverera modullära, flexibla automationslösningar som ej är detaljspecifika, detta utan att ge avkall på cykeltid, kvalitét och kapacitet.